A- A A+

Laické spoločenstvo

Existuje združenie katolíckych žien a mužov, ktorí chcú žiť svoje krstné povolanie osobitným spôsobom podľa charizmy a spirituality matky Alfonzy Márie.

V spojení so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa chcú byť svedkami Božej lásky a zúčastňovať sa na poslaní kongregácie tak, ako to zodpovedá ich životnému stavu v rodine, v ich povolaní, v spoločnosti a v Cirkvi.

Pravidelne sa stretávajú so sestrami, aby si odovzdávali a vymieňali duchovné skúsenosti a prehlbovali svoj duchovný život. Vlastný Životný program a Štatúty im k tomu poskytujú orientáciu.