A- A A+

Náš názov je naším programom

SESTRY NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA

Náš názov je naším programom.

„Duch sestier Najsvätejšieho Spasiteľa má byť duchom Ježiša Krista. Celý ich život má smerovať k zjednoteniu so životom Krista Spasiteľa. Jeho duch ich má oživovať a úplne preniknúť, aby sa prejavil vo všetkých ich skutkoch a slovách.“