A- A A+

Naše logo - DE FONTIBUS SALVATORIS

Prameň poukazuje na kúpeľné mesto Niederbronn v Alsasku, miesto založenia našej kongregácie. Predstavuje však predovšetkým vlastný prameň, zdroj, z ktorého my, sestry, žijeme: Boha, ktorý sa celkom osobitne zjavil v Ježišovi Kristovi.

Zelená farba symbolizuje nádej, modrá poukazuje na Božiu vernosť, ktorá na tomto logu aj v našom živote, všetko nesie a objíma.

„De Fontibus Salvatoris“ – z prameňov Spasiteľa.

Plné radosti smieme čerpať z tohto prameňa (Iz 12,3) a skrze náš život a naše konanie môžeme dať iným zakúsiť nikdy nekončiacu Božiu lásku a jeho milosrdenstvo.