A- A A+

Naša spiritualita

Naša blahoslavená zakladateľka matka Alfonza Mária bola zvlášť priťahovaná k rozjímaniu o živote a utrpení Ježiša. V ňom spoznala bezdpodmienečnú lásku Boha k všetkým ľuďom. Jej veľkým želaním bolo Boha stále viac poznať a milovať a dať spoznať jeho lásku všetkým, zvlášť chudobným a chorým.

Podľa jej príkladu sa aj my, sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, usilujeme stále viac prehlbovať v Božej láske, ktorá je pre nás osobitným spôsobom viditeľná v živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Svojou lásku až do krajnosti nám daroval spásu a vykúpenie. Tento dar potrebujeme prijímať vždy nanovo, aby sme mohli prispievať k tomu, aby aj iní zakúsili spásu.