A- A A+

Naša formácia

Na začiatku cesty, ktorá vedie do rehoľného spoločenstva, je vždy osobné Božie volanie mladého človeka.

Fázy formácie v kongregácii sú rozdelené na postulát, noviciát a juniorát. Už predtým, v tzv. „fáze orientácie“, môže mladá žena, ktorá má záujem o rehoľný život, bližšie spoznávať našu kongregáciu a na tejto ceste hľadania ju sprevádza jedna zo sestier.

Čas postulátu, ktorý trvá najmenej šesť mesiacov, má umožniť postulantke aj kongregácii navzájom sa lepšie spoznať. Podoba tejto fázy vždy závisí od krajiny, situácie v provincii, resp. delegatúry a tiež od konkrétnej postulantky.

Počas dvojročného noviciátu sa kladie dôraz na vnikanie do rehoľného života v našej apoštolsky činnej kongregácii. Prehlbovanie náboženských vedomostí a zaoberanie sa teologickými a špecifickými rehoľnými témami predstavujú ďalší aspekt v tomto období formácie. Podstatnou pri uvádzaní do duchovného života a spirituality kongregácie je osobná konfrontácia novicky, ktorá je podporovaná duchovným sprevádzaním. Spoznávaniu a vrastaniu do spoločného života prináleží veľký význam. Vo všetkom platí: stále viac spoznávať (z obidvoch strán), či (a akým spôsobom) sa uskutočňuje osobné povolanie novicky v našom rehoľnom spoločenstve. Čas ticha a modlitby je podstatným elementom, ktorý pomáha prehĺbiť vzťah ku Kristovi a prísť k slobodnému osobnému rozhodnutiu. Ak sú na konci noviciátu novicka a kongregácia presvedčené, že rehoľný život v našej kongregácii je jej cestou, novicka sa pri prvých sľuboch verejne zaväzuje k rehoľnému životu a prostredníctvom dočasných sľubov sa zaväzuje Bohu a spoločenstvu.

Tým začína obdobie juniorátu, posledný úsek základnej formácie. Juniorka je zo strany kongregácie poverená poslaním a je zaradená do niektorej komunity. V tejto fáze nadobúda sestra, ako nová členka kongregácie, ešte silnejšie skúsenosti každého dňa rehoľného života, vykonáva konkrétnu prácu alebo študuje. Stretnutia junioriek, pri ktorých dostáva impulzy a môže sa zdieľať s ostatnými, sprevádzanie prostredníctvom magistry junioriek i spoločné spolunažívanie jej majú pomôcť na ceste k úplnej odovzdanosti Bohu pri doživotnej profesii.