A- A A+

Povolanie

Ako kresťanky sme – so všetkými pokrstenými – povolané k tomu, aby sme sa orientovali na Ježiša Krista, a tak žili naplnený život a prispievali k budovaniu Božieho kráľovstva.

Spôsob života rehoľníkov je cestou k tomuto cieľu. Na túto cestu sme sa nevybrali z vlastného rozhodnutia, ale vďaka Božiemu povolaniu a jeho vedeniu. Ak sme otvorené na jeho vôľu a pozorné na všetko, čo sa v nás a okolo nás deje, môže nám Boh túto cestu ukázať.

Naše povolanie chápeme ako Boží dar, ktorý je potrebné vždy nanovo prijímať a uskutočňovať.