A- A A+

Sľuby

Náš rehoľný život vnímame ako cestu, prostredníctvom ktorej uskutočňujeme naše povolanie pokrstených a nasledujeme Krista.

Evanjeliové rady čistoty pre Božie kráľovstvo, chudoby a poslušnosti a život v sesterskom spoločenstve sú podstatnými prvkami nášho spôsobu života, ku ktorým sme sa dobrovoľne zaviazali svojimi sľubmi.

Podľa Ježišovho príkladu chceme prostredníctvom sľubov vložiť všetky naše sily do jeho služby, aby sa naša túžba po láske nevzťahovala na vlastné „ja“, ale bola sebaodovzdaním; aby sa naša túžba po majetku nespájala s „chcieť vlastniť“, ale deliť sa s inými; naše úsilie po moci nesúviselo s „chcieť vládnuť“, ale slúžiť. Zároveň sa tým zriekame nepochybne vysokých ľudských hodnôt, napr. manželstva a rodiny, čo je, koniec koncov, možné iba z lásky k Bohu a iba s jeho pomocou.

Sľuby sú znamením, že Boh, ktorý je láskou, je aj jediným dobrom a Pánom.