A- A A+

Naše poslanie

Naše povolanie sa nevzťahuje iba na nás, ale zahŕňa aj poslanie k iným. Ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa ho vnímame v úlohe:

„Dať ľuďom zakúsiť nikdy nekončiacu Božiu lásku a milosrdenstvo, ktoré sa nám zjavilo v Ježišovi Kristovi.“

Týmto výrokom má byť ovplyvnený náš život, naše konanie, naša modlitba a služba. Sme činné v zdravotníctve, v opatrovaní chorých a starých ľudí, vo vychovávateľskej činnosti, vo vzdelávaní, v sociálnej a pastorálnej službe aj v rôznych oblastiach činností pre ľudí v núdzi.

Ťažiskové body našej apoštolskej činnosti sú rôzne; zodpovedajú potrebám ľudí a našim možnostiam v jednotlivých krajinách, v ktorých je naša kongregácia prítomná.

Spolupráca s rovnako angažovanými laikmi, organizáciami a skupinami, je pre nás nevyhnutná.

  • Send1
  • Send2
  • Send3
  • Send4
  • Send5
  • Send6
  • Send7
  • Send8