A- A A+

Generálne vedenie

Generálne vedenie je trvalé grémium vedenia našej kongregácie a pozostáva z generálnej predstavenej, generálnych asistentiek, generálnej ekonómky a z generálnej sekretárky.

Sídlo generálneho vedenia je v Oberbronne v Alsasku, v diecéze Štrasburg.

Generálne vedenie sa usiluje zachovať našu charizmu neustále živú pri prispôsobení sa aktuálnym situáciám; stará sa o jednotu v rozmanitosti, o kontinuitu a súdržnosť kongregácie; dbá na dodržiavanie záverov generálnej kapituly a všetkého, čo slúži na to, aby mohla kongregácia napĺňať svoje poslanie v Cirkvi a v spoločnosti.