A- A A+

Medzinárodnosť

Medzinárodne sme spojené aj našim mottom:

"De fontibus salvatoris"
(lat. „z prameňov Spasiteľa“).

Medzinárodné prepojenie a kontakt s našimi sestrami v rôznych kultúrach nám pomáha poznávať a chápať reálnu situáciu iných krajín a byť pripravené pomáhať.

Misiu chápeme ako celosvetový dialóg na rovnakej úrovni. Staráme sa o dobro ľudí prostredníctvom opatrovania chorých a starých ľudí, prostredníctvom výchovy, pastorácie, práce s bezdomovcami, ako aj vzdelávaním mladých žien.