A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: FR

Apoštolský list

pápeža Františka o blahorečení matky Alfonzy Márie

 

 

 

 

 

APOŠTOLSKÝ LIST

 

Na základe našej apoštolskej právomoci

a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých

sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata

Luca Ravela, C.R.S.V.

štrasburského arcibiskupa,

ako aj ďalších bratov v biskupskej službe

a mnohých veriacich.

Nech teda ctihodná Božia služobnica

ALFONZA MÁRIA EPPINGEROVÁ,

(civilným menom Alžbeta), panna,

zakladateľka Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,

ktorá trpiac, mlčiac a modliac sa, svedčila o Božej láske

predovšetkým tým, ktorí trpeli na tele a na duchu,

sa odteraz nazýva blahoslavená.

Dňom jej oslavy nech je na miestach a formami,

ktoré stanovuje právo, každoročne 9. september.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

V Ríme u Svätého Petra,

24. augusta roku Pána 2018,

v šiestom roku nášho pontifikátu.

 

František