A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Ďakujte Pánovi, chváľte jeho meno!

Dňa 26. januára 2018

 

Ďakujte Pánovi, chváľte jeho meno!

Dňa 26. januára 2018 Sv. Otec pápež František splnomocnil na súkromnej audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, zverejnením dekrétu o zázraku, ktorý sa stal na príhovor Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej.

Tým môže byť naša zakladateľka, ktorá pre nás vždy bola veľkým vzorom, Cirkvou oficiálne vyhlásená za blahoslavenú.

My, sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, sa spolu s našimi dvoma sesterskými kongregáciami a členmi laických spoločenstiev tešíme z tejto dobrej a dlho očakávanej správy.

Kiež s nami mnohí ďakujú a nechajú sa osloviť

„veľkosťou jej jednoduchého života“!