A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

9. september 2018 - nezabudnuteľný dátum

Výnimočná udalosť

 

Blahorečenie v diecéze sa nezažije len tak ľahko. No 9. septembra tohto roku sme mali možnosť zúčastniť sa blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej, dcéry alsaského ľudu a zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Bolo treba vidieť rozruch okolo štrasburskej katedrály pred slávnosťou blahorečenia, ktorej predsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Štrasburský arcibiskup Mons. Luc Ravel sa môže hrdiť tým, že sa vďaka slávnosti hlavné mesto Európy na niekoľko hodín premenilo takmer na hlavné mesto sveta. Prichádzali autobusy z Nemecka, Rakúska, Slovenska, no vnímali sme aj zastúpenia z Maďarska, Angoly, Indie, Kamerunu, Argentíny, Tanzánie, USA, Ukrajiny...

Spoločným znakom týchto asi 2000 veriacich, členov laických spoločenstiev, rehoľníkov, biskupov a kňazov, spolupracovníkov a priateľov sestier, bola radosť a nadšenie, čo bolo možné vnímať v rôznych jazykoch u ľudí pred katedrálou. Bola to skutočne výnimočná, dôstojná, hlboká, oslovujúca a radostná slávnosť.

Svätá omša začala úkonom blahorečenia. Po prečítaní krátkeho životopisu Matky Alfonzy a pripomenutí rozvoja kongregácie, ktorú založila, kardinál prečítal apoštolský list pápeža Františka a bol odhalený portrét blahoslavenej. Bolo to sprevádzané potleskom v katedrále, ktorý vyjadroval dojatie, radosť, vďačnosť... za blahoslavenú, ktorú niektorí nazvali „svätá periférií“. Kardinál neskôr vo svojej homílii priblížil osobnosť a spiritualitu novej blahoslavenej a nezabudol vyzvať Európu a Štrasburg, ako jej hlavné mesto, nasledovať jej príklad, odmietať egoizmus a neuzatvárať sa do seba, ale otvoriť sa milosrdnej láske. Na záver slávnosti boli všetci vyzvaní uctiť si relikvie blahoslavenej.

Blahorečením matky Alfonzy Márie, rodenej Alžbeta Eppingerová, jednoduchej ženy pochádzajúcej zo skromných pomerov, majú byť Alsasania na čo hrdí. Veď je jednou z nich.

Na druhý deň, v pondelok 10. septembra, sa v rodnom mestečku blahoslavenej Niederbronne les Bains konala ďakovná svätá omša, ktorej predsedal pomocný štrasburský biskup Mons. Christian Kratz.

Cirkev nám odteraz dáva nový vzor, ktorý nás pozýva a nabáda, aby sme sa aj my vydali našou cestou svätosti. Preto, ako hovorí sv. Pavol, „bežme“, aby sme dosiahli tento cieľ a prosme novú blahoslavenú, aby sa za nás prihovárala u Boha.

 

Blahoslavená matka Alfonza Mária, oroduj za nás!