A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Ďakovná slávnosť za blahorečenie matky Alfonzy Márie

...

V našej indickej provincii sme 13. októbra 2018 v kostole Christunagar v Nagercoil slávili ďakovnú sv. omšu za blahorečenie. Celebroval ju emeritný biskup z diecézy Kottar Mons. Peter Remigius spolu s biskupom z diecézy Punalur Mons. Selvister Ponnumuthan a s ďalšími kňazmi. Tejto výnimočnej slávnosti sa zúčastnili mnohé sestry z našich komunít, sestry z iných kongregácií, veriaci z miest pôsobenia našich sestier, členovia laického spoločenstva, spolupracovníci, priatelia a veľa iných ľudí.

Všetky sestry niesli počas vstupnej procesie zažaté sviece ako znak odovzdania Kristovho svetla cez život matky Alfonzy Márie. Provinciálna predstavená sr. Anisha niesla relikviu matky Alfonzy Márie, ktorú položila pred oltár a neskôr si ju v kostole mohli ľudia až do večera uctiť. Relikvia bola potom umiestnená v kaplnke provinciálneho domu. Sestry sú veľmi šťastné, že ju môžu mať a cez ňu je tak zakladateľka prítomná v našej krajine.

Mons. Peter Remigius v oslovujúcej kázni hovoril o živote a spiritualite matky Alfonzy Márie a o našom poslaní.

Počas obetovania na sv. omši sestry z našich komunít darovali ako obetný dar rôzne veci užitočné pre chudobných ľudí a chudobných študentov.

Po sv. omši nasledoval slávnostný program vo farnosti. Biskup, kňazi a ľudia z rôznych farností hovorili o práci našich sestier, o ich službe a disponibilite pre chudobných a núdznych. Mladí pripravili o zakladateľke krátku divadelnú hru, ktorej posolstvo bolo veľmi inšpirujúce.

Ďakujeme Bohu za jeho požehnanie a túto peknú slávnosť. Bola to príležitosť dať aj iným spoznať život a spiritualitu matky Alfonzy Márie. Nech nás i všetkých Pán na príhovor blahoslavenej matky Alfonzy Márie hojne požehnáva dnes i naveky.