A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Vianociam v ústrety

Náš adventný veniec

Vďaka zaujímavým nápadom a šikovnosti našich spolupracovníkov sa na začiatku Adventu „premenila“ studňa na našom kláštornom nádvorí na nadrozmerný adventný veniec. Ten sa každú adventnú nedeľu stal miestom stretnutia počas malej slávnosti, ku ktorej náš hosťovský dom zakaždým pozýval. Na adventnom venci, ktorý vlastnoručne vyrobenými ozdobami skrášlili seniori a deti, sa každý týždeň rozhorela nová svieca.

Program pripravili viaceré spevácke zbory z okolia, bol sprevádzaný čítaním textov zameraných na adventné a vianočné obdobie a návštevou nás poctil aj sv. Mikuláš.

V poslednú adventnú nedeľu sme túto osobitnú cestu cez Advent k Vianociam zakončili koncertom v kláštornom kostole a odovzdávaním betlehemského svetla, ktoré priniesli skauti.

 

MY, SESTRY NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA,

VÁM VŠETKÝM PRAJEME POŽEHNANÉ A POKOJOM NAPLNENÉ

SVIATKY NARODENIA JEŽIŠA KRISTA

A DO NOVÉHO ROKU 2019 RADOSŤ, ODVAHU A DÔVERU.