A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Za „Domaine de l’Asnée“ vo Villers les Nancy sa otáča strana

Rozlúčka v diecéznom dome

Dňa 20. decembra 2018 sa v kaplnke diecézneho domu „Domaine de l’Asnée“ vo Villers les Nancy zišli na sv. omši s Mons. Papinom biskupom Nancy a Toul viacerí kňazi, naša generálna predstavená sr. Monika Heuser a sestry z jej rady, členky terajšieho a predchádzajúcich provinciálnych vedení, zamestnanci a dobrovoľníci pracujúci v diecéznom dome, blízki a priatelia sestier, spolupracovníci zo združenia „Maison Saint Sauveur“, sestry z iných kongregácií, samozrejme sestry našej kongregácie...

Čo bolo dôvodom tohto stretnutia?

Od júla 2004 - po zjednotení parížskej a štrasburskej provincie do jednej spoločnej francúzskej provincie – mali naše francúzske sestry v časti budovy „Domaine de l’Asnée“ zriadené sídlo provinciálneho vedenia.

Demografická situácia kongregácie vo Francúzsku sa odvtedy veľmi zmenila. Na generálnej kapitule v auguste 2018 sa uvažovalo o zmene organizačnej štruktúry. Práve na nej sa prijalo rozhodnutie, že sa francúzska provincia transformuje na Región Francúzsko. Od 6. januára 2019, kedy končí mandát provinciálneho vedenia, budú komunity začlenené priamo pod generálnu radu kongregácie a pre región bude delegovaná jedna generálna asistentka. Správa regiónu sa prenesie do generálneho domu v alsaskom Oberbronne. Priestory vo Villers les Nancy teda už nebudú sestry potrebovať.

Pred odchodom sme však chceli spolu s tými, ktorí sú nám blízki, poďakovať za všetko, čo sme mohli počas týchto rokov spolu prežiť, za priateľské vzťahy, ktoré sa vytvorili a prehĺbili. Boli pre nás dôkazom bohatstva a vzájomného dopĺňania sa povolaní v Cirkvi v službe Božiemu ľudu a spoločnosti.

Otvára sa pred nami nová etapa našej kongregácie vo Francúzsku. Chceme ju žiť vo viere, s dôverou a nádejou.