A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Modliace sa srdce štrasburskej štvrte Ampère

Tri sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

V jednom z panelákov v mestskej štvrti Ampère v Štrasburgu žije komunita sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Táto štvrť už má trochu lepšie meno ako kedysi, no aj tak je 60 % jej obyvateľov nezamestnaných a v mnohých prípadoch žijú deti len s jedným rodičom. Rehoľné sestry zdieľajú ich radosti a starosti a rôznym spôsobom sa angažujú.


Pred výťahom oslovuje sestru Marthe nejaká pani, ktorá jej ponúka detské oblečenie po dcére. Každý tu sestry pozná a ich dvere sú otvorené pre všetkých. Prichádza k nim sused s prosbou o prešitie nohavíc, mama, ktorá potrebuje postrážiť dcérku, kým ona ide na nákup, susedia sa potešia kúsku koláča alebo balíčku vianočného pečiva od nich... "Stále nás vnímajú viac ako len obyčajnú komunitu“, hovorí sr. Marthe. „Ľudia nás prosia, aby sme sa za nich modlili. Jedna moslimská rodina nám dokonca raz povedala, že pre nich veľa znamená vedomie toho, že sa v byte nad nimi modlíme.“ 77-ročná sr. Marthe, pravá Alsasanka, ktorá pracovala 17 rokov vo vidieckych oblastiach ako zdravotná sestra v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hovorí, že v čase jej príchodu v roku 2012 boli sestry komunity trochu bezradné. „No dnes je veľmi obohacujúce žiť vzťahy s druhými v tejto štvrti“, dosvedčuje sr. Marie-Hélène. „Je pekné počuť v byte nad nami smiech detí prichádzajúcich zo školy. Nikdy to nie je monotónne, pretože zažívame mnoho nepredvídaných situácií. A predovšetkým tu vytvárame pevné priateľstvá.“ Aj ako 83-ročná sa teší, že môže pomáhať štyrom školáčkam s domácimi úlohami. „Ja im pomáham rozvíjať sa a ony mi pomáhajú ísť ďalej.“

Komunita je vnímavá na potreby ľudí, a to najmä chudobných. Sestry sa s obyvateľmi štvrte zúčastňujú slávností, aktívne sa podieľajú na príprave „Sviatku susedov“ (cena najlepších susedov bola udelená ich domu na ulici Wattwiller 32), zúčastňujú sa stretnutí občianskej rady obyvateľov Ampèreru, ktorá sa snaží zlepšiť život mestskej štvrte a pod. „Sme súčasťou tejto populácie a ona je našou súčasťou“, poznamenáva sr. Marthe.

Modlitba za mestskú štvrť, za farnosť, za svet

Okrem vykonávania malých služieb chce byť komunita znakom „ľudskej prítomnosti a prítomnosti Cirkvi“. V tomto duchu majú sr. Nicole a sr. Marie-Hélène vyhradený čas na „prvotný kontakt s vierou“ pre asi 15 detí a iný čas pre dospelých, ktorý sa chcú k viere opäť vrátiť. Každé tri týždne sa u nich slávi sv. omša, po ktorej je tiež „možné stretnúť sa a podeliť sa o novinky zo štvrte“. A v peknom oratóriu ich bytu, v ktorom je umiestnená mapa sveta s miestami pôsobenia kongregácie, každý deň sestry rozjímajú nad Svätým písmom, spoločne sa modlia ranné chvály a vešpery, spievajú žalmy a prihovárajú sa „ako malá bunka v spojení s celou Cirkvou za štvrť, za radosti a starosti ľudí, za farnosť, za svet“. Okrem toho každú nedeľu berú so sebou deti na omšu do farského spoločenstva Neudorf-Port-du-Rhin. V kaplnke farnosti zabezpečuje sr. Marthe spolu so 72 ďalšími ľuďmi hodinu adorácie.

Dávať svoj život

Popri vnímavosti na potreby v ich štvrti sa sestry angažujú aj v meste. Sestra Marthe je dvakrát do týždňa k dispozícii rodinám väzňov vo väznici v Elsau a v rámci ekumenickej pouličnej pastorácie navštevuje vždy spolu s niekým ľudí bez domova. Predstavená sr. Nicole koordinuje dobrovoľníkov paliatívneho oddelenia v štátnej nemocnici a na klinike Rhéna (nemocnica vytvorená zlúčením nemocníc troch konfesií), keďže predtým pracovala v tejto oblasti.

Potom ako bola v štrasburskej mestskej časti Neudorf zatvorená klinika sv. Otílie, ktorú spravovala kongregácia, požiadali sestry o otvorenie komunity vo štvrti Ampère. Miestny správca farnosti, ktorého nedostatočná prítomnosť Cirkvi v tejto štvrti trápila, to prijal s veľkou radosťou.

Povzbudené blahorečením ich zakladateľky Alžbety Eppingerovej (rehoľným menom matky Alfonzy Márie) z 9. septembra 2018 tieto tri bývalé zdravotné sestry žijú novým spôsobom svoje povolanie: „v zjednotení s Bohom dávať svoj život“, „podnecované životom v sesterskom spoločenstve“.

Chantal Joly