A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Návrat do „kolísky provincie”

Znovuotvorenie komunity v Quipeio

Dňa 28. augusta sa naše oči zamerali na katolícku misiu v Quipeio. V tento deň sa uskutočnil sen o návrate do miesta prvého noviciátu angolskej provincie. Napadajú nám pri tom slová pápeža Františka: „S vďačnosťou sa pozerať na minulosť, zanietene prežívať prítomnosť, uchopiť budúcnosť s nádejou “. Oheň našej charizmy a spirituality, sa znovu rozhorel v misijnej stanici, ktorá poznačila dejiny provincie. Tie sa v Quipeio začali písať v septembri 1947, keď sa naše sestry po prvýkrát usadili v novootvorenej misii s cieľom dať ľuďom zakúsiť lásku a milosrdenstvo Otca cez konkrétne služby: starostlivosť o chorých, internát pre dievčatá, náboženskú formáciu, účasť na pastorácii a cez rehoľnú formáciu v noviciáte.

Avšak počas dlhotrvajúcej a ničivej občianskej vojny sestry neboli v bezpečí a 10. októbra 1976 boli nútené Quipeio opustiť. Následky vojny možno v misii vidieť dodnes. Ale vďaka Bohu prišiel čas na jej opätovné otvorenie. Koľká radosť a emócie!

Tento nový začiatok nie je len akási prestavba toho, čo bolo: je to opätovné založenie. Znamená to pre nás návrat k základom. My, sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, musíme mať na pamäti, že naším základom je Kristus a okolo neho všetko začína nanovo. On je pre nás zdrojom živej vody.

Naša blahoslavená zakladateľka Afonza Mária, nás nabáda kráčať tou istou cestou akou kráčala ona. Pri pohľade na ukrižovaného Ježiša hlboko vnímala spásonosnú Božiu lásku a milosrdenstvo a sama ich dávala ďalej. Podľa jeho príkladu chceme byť prítomné vo svete a podporovať život.

Po tom, čo sestry misiu kvôli vojne opustili, ľudia žili v očakávaní na ich opätovný návrat 44 rokov.

Na slávnostnej sv. omši znovuotvorenia sa zúčastnili traja emeritní biskupi z dvoch diecéz, dvadsaťštyri kňazov, tridsaťpäť sestier z našej kongregácie (medzi nimi aj sestry, ktoré prežili čas noviciátu práve v Quipeio), sestry z Benguely, Ganda Vily a Missão, z Menongue, Bié, Lubanga, Huamba a iných.

Komunita „Paul Elisabeth” v Quipeio začína s troma sestrami, ktoré budú pôsobiť v zdravotníctve, v školstve a vo formácii dievčat (internátna škola), v katechéze a v pastorácii mládeže.