A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Zloženie rehoľných sľubov

„Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Iz 12,3

 

Radosť a nádej skutočne napĺňa naše srdcia pri uvedomovaní si toho, že aj napriek mnohým možnostiam, ktoré dnešná spoločnosť ponúka, stále sú mladí ľudia, ktorí sa cítia povolaní odpovedať Bohu na jeho lásku osobitým spôsobom, zanechať všetko a nasledovať jeho volanie k zasvätenému životu.  

V týchto dňoch toto rozhodnutie zaviazať sa službe Bohu a ľuďom v našej kongregácii urobilo desať mladých žien, ktoré ukončili prvé základné etapy formácie – postulát a dvojročný noviciát.

V angolskej provincii sa 15. októbra v noviciátnej kaplnke v Lubango k životu v čistote, chudobe a poslušnosti v rehoľnom spoločenstve zaviazalo deväť sestier: sr. Dionisia, sr. Esmeralda, sr. Floriana, sr. Júlia, sr. Maria de Lourdes, sr. Matilde, sr. Paulina, sr. Prudenciana a sr. Sabina.

V nemecko – rakúskej provincii tak 17. októbra v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Mníchove urobila sr. Sofie.

Je to milosť a dar pre našu kongregáciu a pre Cirkev. Kiež tieto naše sestry verne, radostne a stále viac nasledujú Ježiša, ktorému sa rozhodli dať svoje „áno“ a kráčať za ním podľa príkladu našej blahoslavenej zakladateľky.