A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Misijný kongres 2020

Od roku 2015 sa vo Francúzsku každoročne koná misijný kongres. Jeho cieľom je ponúknuť vieru pre všetky oblasti francúzskej spoločnosti.

 

Tento kongres sa zrodil z iniciatívy Raphaëla Cornu-Thenarda, zakladateľa spoločenstva Anuncio v spolupráci s niekoľkými inými spoločenstvami (Alfa, komunita Emmanuel...). Téma kongresu na rok 2020 znela: „Uzdravovať, budovať a ohlasovať“.

 

Prinášame skúsenosť našej spolusestry, ktorá sa misijného kongresu v Paríži zúčastnila.