A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

TVORCOVIA POKOJA

V dňoch 12.-18. októbra 2020 sa do centra mestskej štvrti Croix-Rouge v Remeši (Reims) vydal misijný tím, sprevádzaný miestnymi biskupmi.

„Kresťania z farností misijnej oblasti Remeš – západ a spoločenstvo diecéznych misionárov v sprievode remešského arcibiskupa Erica de Moulins Beauforta a biskupa Bruna Feilleta prichádzajú na stretnutie s vami: návštevy, počúvanie, rozhovory, bratský život, spoločné večery, modlitebná vigília, bohoslužba, čas a priestor na budovanie pokoja. Kostol svätého Bruna bude otvorený počas celého týždňa. Všetci ste vítaní. Pridajte sa k nám!“ Tak znelo pozvanie pre všetkých obyvateľov.

Na toto pozvanie odpovedala každá sestra z našej komunity kladne a tento výnimočný čas nás naplnil radosťou. K jeho priebehu prispela každá z nás rôznym spôsobom. Hlavná téma znela: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj“.

Pred obetným stolom v kaplnke sme mali položenú holubicu mieru, ktorá bola umiestnená nad vstupnú bránu do kostola po záverečnej sv. omši. Každé ráno po káve na privítanie účastníkov sme mali spoločnú modlitbu a náš arcibiskup nás po dvoch rozoslal na stretnutie s ľuďmi žijúcimi v blízkosti kostola sv. Bruna. Niektorí účastníci zostali počas tohto času na adorácii pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou, iní pripravovali pre všetkých jedlo. Na poludnie sme sa vrátili na obed. O 14.00 h. sme sa opäť vydali na stretnutia s ľuďmi a o 17.30 h. sme sa zišli pri spätnej reflexii prežitého dňa, ktorý sme hneď potom predniesli Pánovi pri slávení sv. omše.

Ľudí, ktorých sme stretli, sme pozvali k stolu. Každý večer bol zakončený iným stretnutím: na tému pokoja, žien, detí, útechy, adoráciou. V sobotu sa konal večer chvál a svedectiev, ktorý hudobne sprevádzal zbor „Coeur Horizon“. V závislosti od témy mali naši biskupi pripravenú katechézu.

Počas jednej reflexie ktosi povedal, že sme „dostali dar sĺz“ - až tak intenzívne boli stretnutia s ľuďmi, ktorých sme stretli asi stovku. Niektorí vyjadrili želanie byť pokrstení, iní prijali pomazanie chorých alebo sviatosť zmierenia... Tento týždeň tiež umožnil priblíženie sa obyvateľov a členov misijného tímu. Modlitba a rozhovory na rôzne témy nás veľmi posilnili. Vládla medzi nami veľmi dobrá atmosféra, bolo vidieť usmievavé tváre a počuť veľa smiechu...

Na záver môžeme povedať, že bolo urobené všetko, čo sa v tomto čase dalo, no ešte stále je treba urobiť veľa... Všetkých by sme chceli pozvať stať sa „kolibríkmi, ktorí robia čo je v ich silách“ pre pokračovanie tejto misie.

 

sestry Geneviève, Marthe, Solange, Bernadette

                         z komunity v Remeši

 

 

 

 

Video: https://youtu.be/cZJ2i5TkRbM