A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Pomáhať ako komunita

.

Pandémia koronavírusu sa dotkla celého sveta, no situácia je veľmi kritická najmä v Indii, kde zasiahla veľmi mnoho ľudí, najmä chudobných.  

Počas obdobia posledného lockdownu sa miestne združenie Konferencie rehoľných predstavených Indie rozhodlo pomôcť poskytnutím jedla pre pacientov a ošetrujúci personál v Kanyakumari Government Medical College Hospital v Nagercoil.  Podobne ako iné rehole, aj my sme sa zapojili do tohto programu a počas troch dní sme z vlastných prostriedkov poskytovali 300 potravinových balíčkov. Tento program organizovane pokračuje ďalej. Situácia je však naďalej veľmi zlá a bolestná. „Poďte, požehnaní môjho Otca.... Čo ste to urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili“ (Mt 25, 34- 40).  

„Pomáhajte chudobným a slúžte im, ako len môžete: sú Božími deťmi rovnako ako vy“, hovorí blahoslavená matka Alfonza Mária. Nech Ježiš žehná každého, kto s dôverou v Božiu prozreteľnosť urobí skutok lásky, dobročinnosti a solidarity.