A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Narodeniny sr. Alfonzy, najstaršej angolskej sestry

Provincia Angola sa teší zo 102. narodenín sestry Alfonzy, jednej z prvých angolských sestier. Ich oslava sa konala 1. augusta, presne v deň jej narodenia a v deň sviatku patróna kongregácie, svätého Alfonza Máriu de Liguori. Ďakovnú svätú omšu v komunite Santa Cruz celebroval biskup diecézy Benguela Mons. António Jaka za prítomnosti všetkých sestier z našich komunít v meste Benguela. 

Sestra Alfonza si ešte veľmi dobre pamätá na začiatky kongregácie v Angole a na prvé dcéry blahoslavenej matky Alfonzy Márie. 

Sme vďačné Bohu, pôvodcovi života a povolania, a sestre Alfonze za jej vernosť a vytrvalosť, za svedectvo života zasväteného Pánovi a Cirkvi a za jej nezištnú službu kongregácii a angolskému ľudu.

Milá sestra Alfonza, ďakujeme Vám, že nám svojou nezištnou a radostnou obetavosťou stále ukazujete Otcovu lásku a milosrdenstvo zjavené v Ježišovi Kristovi.

Všetko najlepšie! Nech Vás Boh požehnáva!