A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

(Matka Alfonza) Mária vstala a ponáhľala sa. My tiež?!

27.-30.7.2023

V týchto dňoch, keď sa v Portugalsku na Svetových dňoch mládeže (SDM) stretávajú mladí ľudia z celého sveta, sme sa aj my, mladšie sestry z európskych provincií a regiónu, stretli v našom generálnom dome v Oberbronne.

Aj my sme sa vydali na cestu s Máriou a našou zakladateľkou matkou Alfonzou Máriou s túžbou znovu prehĺbiť naše povolanie a poslanie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Naše spoločenstvo sa tiež rozšírilo o ďalšie tri angolské sestry, ktoré pred krátkym časom začali svoje pôsobenie v Európe.

Tému stretnutia sme spojili s mottom SDM: (Matka Alfonza) Mária vstala a ponáhľala sa. My tiež?!

V piatok sme v osobnom zamyslení aj pri spoločných zdieľaniach vychádzali z listu pápeža Františka mladým na SDM, tiež sme uvažovali nad tým, aké postoje matky Alfonzy Márie môžeme nanovo objaviť a ako sa nimi môžeme dnes inšpirovať.

V sobotu sme v Niederbronne mali čas na modlitbu na miestach spojených so založením kongregácie a popoludní sme sa ponáhľali na  návštevu „Alžbety“, našich starších „príbuzných“, spolusestier opatrovaných v domovoch v Niederbronne a Oberbronne. Každá z nich bola obdarená „krabičkou lásky“, ktoré sme priniesli so sebou. Bolo to skutočne radostné rodinné stretnutie dvoch generácií. Večer nechýbala grilovačka, ktorá výborne chutila aj napriek upršanému počasiu.

Posledný deň patril stretnutiu s generálnou predstavenou, provinciálnymi predstavenými a sestrou delegovanou pre región.

Aj napriek dlhej ceste, ktorú mnohé sestry museli na stretnutie absolvovať, sme prežili radostný, sesterský a Duchom naplnený spoločný čas, ktorý bol pre nás posilnením a novým povzbudením do ďalšej služby Bohu a blížnym.