A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Európske stretnutie sestier AG2

Od stredy 30. augusta do soboty 2. septembra 2023 sa nás v materskom dome v Oberbronne stretlo štyridsaťjeden sestier z 2. európskej vekovej skupiny na tému: Odovzdávanie hodnôt charizmy - tam, kde žijeme a kam sme poslané (Odporúčania GK 3.2). Bol to bohatý čas rozhovorov, modlitby a družnosti.

Napriek prudkému poklesu povolaní v Európe sme mohli konštatovať, že sme stále prítomné „v teréne“ a že sa naším pôsobením snažíme odpovedať na potreby dnešného sveta. Podľa príkladu našej zakladateľky bl. matky Alfonzy Márie sa usilujeme byť pozorné na znamenia doby, aby sme boli živými svedkami Božej lásky a milosrdenstva tam, kde žijeme, a odovzdávali hodnoty charizmy matky Alfonzy Márie.  

Aj väčšina z tých sestier našej skupiny, ktoré už dosiahli dôchodkový vek, naďalej pokračuje v službe núdznym (návštevy starších a osamelých ľudí, sprevádzanie ľudí na sklonku života, podpora detí a rodín, príprava katechumenov, prítomnosť v ekumenických a medzináboženských tímoch, sprevádzanie našich starších sestier, pomoc v Charite atď.). Počas celého života chceme byť pre ľudí našej doby znamením nádeje a bratstva, žiť „ako Kristus v neustálom vzťahu so svojím Otcom“, vytvárať miesta počúvania, oázy pokoja a bratskej lásky všade tam, kde sme, kde sa každý môže cítiť prijatý, milovaný a rešpektovaný.

Sme veľmi vďačné za tento čas stretnutia, za rozhovory, za radosť z modlitby a slávenia liturgie aj v rôznych jazykoch (slovenčina, francúzština, nemčina).

Veľmi obohacujúca bolo záverečné zdieľanie so sr. Monikou Heuser, našou generálnou predstavenou. Z Oberbronnu sme odchádzali plné nádeje a radosti, že sa čoskoro opäť uvidíme.