A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Po piatich rokoch...

Dňa 9. septembra sme mohli osláviť malé jubileum: päť rokov od blahorečenia matky Alfonzy Márie, zakladateľky našej kongregácie.

Nechceli sme ho osláviť len s komunitami materského domu, ale pozvali sme aj sestry z okolitých komunít, našich spolupracovníkov a ľudí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na svätých omšiach u nás.

Kanonik Patrick Koehler vo svojej prednáške zdôraznil, aké aktuálne sú motivácie a postoje, ktoré formovali život matky Alfonzy Márie. Spomenul predovšetkým blahoslavenstvá, ktoré opísal ako „cestu milosrdenstva“. Nejedná sa o veľké činy, ale často o jednoduché, malé gestá.

Pri následnej slávnostnej sv. omši sme mohli obzvlášť pocítiť spojenie s našimi spolusestrami v rôznych krajinách. Všetci účastníci boli potom pozvaní na jednoduchý obed, ktorý bol dobrou aj príležitosťou na lepšie vzájomné spoznanie sa.