A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Prítomnosť sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Indii: 1973 - 2023

Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia (Ž 117)

Pána sme chválili aj my, keď sme sa dňa 4. novembra pripojili k našim sestrám v indickej provincii k oslavám 50. výročia príchodu sestier našej kongregácie do Indie. Aké veľké dobrodružstvo sa skrýva za týmito rokmi! Koľko odvahy a dôvery v Boha!

Indické mladé ženy, ktoré začali od roku 1962 prichádzať do našich provincií v Nemecku a Francúzsku sa po nie ľahkej adaptácii na úplne inú kultúru, podmienky, reč..., a po rokoch rehoľnej a profesionálnej formácie vrátili v roku 1973 naspäť do Indie ako Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, aby tam prinášali Božiu lásku a konali skutky milosrdenstva v duchu charizmy našej zakladateľky bl. matky Alfonzy Márie. Opäť sa museli adaptovať na iné podmienky a reč v indickom štáte Tamilnádu a neskôr aj v iných indických štátoch, v ktorých boli postupne zriadené komunity. No ich apoštolská horlivosť, mladý vek, dôvera v Božiu prozreteľnosť a núdza, ktorú videli okolo seba im pomohli napredovať a prekonať nespočetné množstvo ťažkostí. Od samého začiatku vnímali veľkú podporu od vtedajšieho generálneho vedenia v Oberbronne. Delegatúra, ktorá bola založená v roku 1973 sa po postupnom rozšírení spoločenstva o nové sestry formované už v Indii stala v roku 2000 indickou provinciou. Dnes pôsobí 85 indických sestier v štyroch indických štátoch a okrem nich viaceré aj v iných provinciách, či delegatúrach kongregácie. 

Dňa 4. novembra sa v Manjalamoodu, prvej komunite, ktorá bola po návrate sestier z Európy otvorená, konala veľká slávnosť na poďakovanie Bohu za všetko, čo sestry mohli zažiť a vykonať počas 50 rokov pôsobenia v Indii. Na slávnostnej sv. omši v syromalabarskom ríte a následne na slávnostnom programe sa zúčastnili dvaja biskupi, mnohí kňazi, sestry zo všetkých komunít, veriaci, spolupracovníci, ľudia z okolia i ľudia, ktorým sestry pomáhajú a mnohí ďalší. To, čo bolo v mnohých prejavoch vyzdvihnuté, bol najmä jednoduchý spôsob života sestier, ktorý sa nelíšil od života miestnych ľudí a zároveň sestry, im boli a sú vzorom a pomocou pri pozdvihnutí ich dôstojnosti.

Nech Pán naďalej žehná a sprevádza toto jeho dielo!