A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: ES

Sestry z ôsmich krajín sa stretli v materskom dome

Po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa od 9. do 19. septembra v našom generálnom materskom dome v Oberbronne opäť uskutočnilo medzinárodné stretnutie sestier, ktoré sa začalo slávnostnou svätou omšou v deň sviatku našej zakladateľky matky Alfonzy Márie. 31 sestier, ktoré sa na ňom zúčastnili zo všetkých našich provincií, delegatúr a regiónu, prežilo bohato naplnené dni: v prehĺbení a zdieľaní dôležitých aspektov nášho rehoľného života, v spoznávaní rôznych životných situácií v jednotlivých krajinách, v spoločnom pýtaní sa, k čomu sme dnes povolané ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa...

Neopakovateľným zážitkom boli osobné stretnutia so spolusestrami z rôznych krajín a kultúr, ako aj spoznávanie miest založenia kongregácie, najmä pre sestry, ktoré prišli do Oberbronnu po prvýkrát. Aj keď boli jazykové bariéry citeľné, našli sme veľa spôsobov, ako sa navzájom kontaktovať, a počas stretnutí v pléne nám, samozrejme, boli nenahraditeľnou pomocou tlmočníci.

Oddych dobre padol aj pri hrách, či tanci a výlet do Thierenbachu a Colmaru bol veľmi príjemným zakončením týchto dní plných zážitkov.