A- A A+

Listview for Calendar: SK

V dňoch 12.-18. októbra 2020 sa do centra mestskej štvrti Croix-Rouge v Remeši (Reims) vydal misijný tím, sprevádzaný miestnymi biskupmi.

„Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Iz 12,3

Od roku 2015 sa vo Francúzsku každoročne koná misijný kongres. Jeho cieľom je ponúknuť vieru pre všetky oblasti francúzskej spoločnosti.