A- A A+

Listview for Calendar: SK

„Čerpajte s radosťou z prameňov spásy." Iz 12,3

Stretnutie zodpovedných za formáciu v Mariánke

V tomto roku slávime 200. výročie narodenia našej zakladateľky, matky Alfonzy Márie – Alžbety Eppingerovej-,