A- A A+

Listview for Calendar: SK

Dňa 14. septembra sme v našom generálnom dome v Oberbronne slávili veľký sviatok:

200. narodeniny matky Alfonzy Márie (Alžbety Eppingerovej).

„My“...

„Pozvaní k sviatku viery...“ – touto piesňou začala v nedeľu 28. septembra 2014 svätá omša, počas ktorej sestra Sara Thiel zložila svoje doživotné...