A- A A+

Listview for Calendar: SK

„Star XXL“ na európskom stretnutí mladých 2014/2015

v Kláštore sv. Jozefa v Neumarkte (Oberpfalz, Nemecko)

 

Krátko po otvorení Roka zasväteného života sme ho chceli aj my spoločne začať.

"Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi."