A- A A+

Listview for Calendar: SK

Iniciatívy interkongregačnej pracovnej skupiny mladých rehoľníkov

Viac ako polovica mladých ľudí sa vyslovila, že sa nevyznajú v pracovnom práve! Akým prínosom by tu mohli byť rehoľné sestry?