A- A A+

Listview for Calendar: SK

V nedeľu 6. septembra 2015 oslávilo v kaplnke sv. Jozefa v Bratislave

12 sestier svoje rehoľné jubileum – 75, 65, 45, 40 a 20 rokov od prvých...

Sestry z rôznych krajín a kontinentov prežili v Oberbronne obohacujúce dni.