A- A A+

Listview for Calendar: SK

Svetové stretnutie mladých zasvätených

v Ríme 15. - 19. septembra 2015