A- A A+

Listview for Calendar: SK

17 členov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa sa stretlo 12. a 13. marca 2016 v kláštore Marienthal (Francúzsko), aby...

Prvoprijímajúce deti sa stretávajú na príprave v Herz-Jesu-Kloster v Mníchove.