A- A A+

Listview for Calendar: SK

V stredu 14. septembra, na sviatok povýšenia Svätého kríža,

sa vo Zvolene konalo otvorenie a požehnanie zrekonštruovaných priestorov

Charity sv....