A- A A+

Listview for Calendar: SK

120. výročie príchodu sestier na územie súčasného Slovenska

V roku 1896 napísala arcikňažná Izabela generálnej predstavenej Kongregácie dcér Božského...