A- A A+

Listview for Calendar: SK

Novicka, sestra Nicole Maria, prijala v piatok 16.2.2018 vo svojej formačnej komunite sestier v Mníchove rehoľný odev.  Pri tejto príležitosti jej...