A- A A+

Projekty, ktoré môžete podporiť

Misijná práca jedna z našich hlavných úloh.

Odjakživa patrí misijná práca v jej rozmanitosti k hlavným úlohám nášho rehoľného spoločenstva.
Na pomoci ľuďom v chudobných krajinách nám veľmi záleží.

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa podporujú a zapájajú sa do misijných projektov v:

− Angole,

− Indii,

− Kamerune,

− Argentíne.

Ak by ste chceli podporiť jeden z týchto projektov, vopred ďakujeme za Vaše dary v mene našich spolusestier a chudobných v týchto misijných krajinách.