A- A A+

Aktuality

V pondelok 9. septembra 2019 sme slávili v krajinách, v ktorých naša kongregácia pôsobí, prvýkrát sviatok našej zakladateľky.

ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy (Izaiáš)

Tri sestry Najsvätejšieho Spasiteľa