A- A A+

v Indii

V roku 1973 začalo 11 indických sestier, ktoré prešli formáciou v Európe, svoje nové pôsobenie na juhu ich vlasti. Venovali sa chudobným a ukrivdeným ľuďom.

Prvé komunity sa nachádzali v Tamil Nadu, v Kerale a v Bangalore (Karnataka). Tu začína od roku 1983 aj formácia mladých sestier. V roku 1992 sa pôsobenie rozširuje na Východné Bengálsko.

Cieľovými skupinami služby sestier sú vo všetkých štyroch spolkových štátoch predovšetkým ženy, deti, mládež, daliti („nedotknuteľní“) a pôvodní obyvatelia. Momentálne žije v indickej provincii 90 sestier v 21 komunitách. Sídlo provinciálneho vedenia je v Nagercoil (Tamil Nadu). 10 indických sestier pôsobí v iných krajinách.

Ťažiská apoštolského pôsobenia

Zdravotníctvo

zo strany štátu existuje zdravotná starostlivosť, ale vo vidieckych oblastiach je veľa problémov: podvýživa, často chýbajúca čistá pitná voda, zlé hygienické podmienky a nedostatok sanitárnych zariadení sú príčinou infekčných ochorení… Medicínska starostlivosť je nedostačujúca. Zdravotná výchova a prevencia sú preto veľmi dôležité.

* Sestry školia zdravotníckych pomocníkov

* Usmerňujú pri pestovaní a používaní liečivých rastlín…

* Pracujú v dispenzároch, na pôrodníckych oddeleniach, v nemocniciach…

Oblasť vzdelávania:

Pre deti od 6 do 14 rokov existuje síce povinná školská dochádzka, ale kvôli veľkej chudobe mnohých rodín je stále rozšírená detská práca, je veľa analfabetov a tých, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku…

Znevýhodnené sú predovšetkým dievčatá. Súkromné školy ponúkajú lepšie možnosti vzdelania, ale pre chudobných sú príliš drahé.

* Sestry pracujú v materských školách: tieto sú veľmi dôležité, pretože prostredníctvom detí je možné vplývať na rodičov, zvlášť na matky.

Pre ne sú organizované rôzne kurzy a stretnutia o výchove, psychológii dieťaťa a detských chorobách.  

* Podporujú školské vzdelávanie prostredníctvom vyučovania a doučovania, vedú internáty a ubytovne pre chudobné dievčatá…

* V dedine pri Bangalore otvorili materskú a základnú školu, pretože deti z veľmi chudobných rodín nemohli navštevovať vzdialené školy..

Angažovanosť v pastorácii - apoštolát rodín

* Sestry vyučujú katechizmus vo farnostiach, pracujú s mladými…

* V základňových kresťanských spoločenstvách pracujú na obnovení kresťanského života, podporujú solidaritu, delenie sa vo svojom okolí

* Formujú skupiny kresťanských rodín k spoločnej modlitbe, k čítaniu evanjelia a k ich prepojeniu s ich životom…

Sociálna oblasť – utváranie povedomia

Aby sa ľudia naučili chápať príčiny chudoby a nespravodlivosti v rôznych formách a nachádzali cesty k prekonávaniu útlaku a vykorisťovania, je dôležité, aby sa mohli učiť vyjadrovať sa… Ako dôsledok zmeneného životného štýlu a globalizácie narastá počet psychických chorôb, predovšetkým u žien.

* Sestry vytvárajú skupiny pre ženy, v ktorých sa môžu podeliť so svojimi problémami, v ktorých môžu nadobudnúť schopnosti pre vedúce úlohy…

* V Mananthavady (Kerala) bolo otvorené "Jeevan Dhara psychosociálne rehabilitačné centrum pre psychicky choré ženy“ s možnosťou liečby, seminárov, poradenstva…