A- A A+

v Angole

Život a pôsobenie sestier v Angole

V roku 1936 otvorilo šesť alsaských sestier ďaleko od miest vo vnútrozemí dve misijné stanice. Starali sa o chorých, o siroty a pripravovali dievčatá a ženy na rozličné úlohy a na prevzatie zodpovednosti v rodine a v spoločnosti. V nasledujúcich rokoch k nim pribudli ďalšie komunity. Od roku 1947 začína formácia domorodých sestier.

 

 


Momentálne sa tu nachádza 31 domov v 12 diecézach Angoly a jedna komunita južne, v susednom štáte Namíbia.

Zo 159 angolských sestier 4 pôsobia v Európe. Tešíme sa, že v Angole sú postulantky a novicky, ktoré sa pripravujú na rehoľný život, ako aj väčší počet mladých sestier v junioráte.

Spoločnosť stojí pred mnohými výzvami
* Ešte stále sú citeľné dôsledky občianskej vojny (1975 – 2002). Veľa detí vyrastá bez rodičov. Národné zmierenie a upevnenie pokoja si vyžaduje angažovanosť všetkých.

* Nezamestnanosť a korupcia sú veľkým problémom. Rastie priepasť medzi chudobnými a bohatými. Ženy sú často diskriminované a je na nich páchané násilie.
* Predovšetkým na vidieku sú veľké nedostatky v zdravotníctve a v oblasti vzdelávania. V roku 1975 bolo zavedené bezplatné vyučovanie pre všetkých a povinná školská dochádzka. Napriek tomu je ešte stále vysoké percento analfabetov a detí, ktoré nenavštevujú žiadnu školu. Predovšetkým na vidieku chýbajú školy a kvalifikovaní učitelia... Vláda sa viac stará o rozvoj veľkých miest

Ťažisko pôsobenia sestier ako odpoveď na rozmanité formy chudoby
Cirkev sa snaží byť prítomná predovšetkým tam, kde je núdza obzvlášť veľká. Angažuje sa v oblasti vzdelávania, aby ľuďom pomohla vytvoriť si vlastný názor, a tým zachovať všeobecne platné ľudské, morálne, kresťanské a tradičné hodnoty. Naše sestry pracujú v tomto duchu.

Výchova a vzdelávanie – sociálna angažovanosť – podporovanie žien

* Starostlivosť o deti v dvoch sirotincoch

* Práca v materských školách

* Vedenie internátov, aby sa dievčatám z vidieka umožnilo lepšie vzdelanie

* Vyučovanie v štátnych a diecéznych školách a v školách iných rehoľných spoločenstiev

 

* Alfabetizácia dospelých a ďalšie vzdelávanie učiteľov
* Spolupráca na projekte katolíckej Cirkvi pri podporovaní žien v Angole

Oblasť zdravotníctva
* Vedenie zdravotníckych centier a centier dispenzárnej starostlivosti

* Práca v nemocniciach

Služba v pastorácii
* Spolupráca s farnosťami v mestách a pastoračnými centrami na dedinách
* Katechézy pre všetky vekové skupiny

* Práca s mládežou, pastoračná práca s rodinami a služby v rozličných skupinách apoštolátu
* Vzdelávanie katechétov

Sprevádzanie skupín, ktoré chcú žiť v duchu našej zakladateľky
* Laické spoločenstvo so sestrami (asociovaní členovia)
* Detské skupiny „Matky Alfonzy Márie“

Vo všetkých oblastiach služby si sestry všímajú najmä ľudí, ktorí trpia a zvlášť tých, ktorí sú chudobní v ľudskom, morálnom alebo duchovnom ohľade.