A- A A+

v Argentíne

Kongregácia v Argentíne V máji 1938 prichádza biskup z Jujuy – z diecézy na severovýchode Argentíny na hraniciach s Bolíviou a Čile – do Európy, aby sa zúčastnil na svetovom eucharistickom kongrese v Budapešti. Počas cesty naň býva vo vtedajšom materskom dome vo Viedni na Keiserstrasse. Generálna predstavená rada odpovedá na želanie argentínskeho biskupa, aby poslala sestry na činnosť v kultúrnej a sociálnej oblasti v jeho diecéze. Dňa 4. decembra 1938 prichádza päť sestier do hlavného mesta provincie San Salvador de Jujuy.

Biskup im dáva na opravu a zveruje do starostlivosti kaplnku sv. Barbory. Vedľa nej sa otvára dom sestier a materská škola. Táto je počas nasledujúcich dvadsiatich rokov prebudovaná na „Instituto Santa Bárbara“ so základnou školou a s vyšším stupňom gymnázia.

V roku 1988 je v mestskej časti Alto Comedero na periférii San Salvador de Jujuy postavené vzdelávacie centrum pre deti z veľmi chudobných rodín - „Instituto Divino Redentor".

Od roku 2000 je tu doplnená možnosť vzdelávania pre dospelých – vyučenie sa za krajčírky, elektrikárov, inštalatérov...

V súčasnosti je v delegatúre Argentína 18 sestier, ktoré pochádzajú z Rakúska, z Argentíny, z Bolívie a z Indie.

Miesta a druh apoštolátu:

San Salvador de Jujuy:


- škola “Santa Bárbara” - približne 1150 žiakov

- škola “Divino Redentor”- približne 1650 žiakov, z ktorých 1050 dostáva denne v škole raňajky (dopoludňajší turnus) alebo olovrant (popoludňajší turnus) a 400 žiakov aj obed. Tím odborných pracovníkov (z oblasti psychológie, sociálnej práce a pod.) okrem toho ponúka „školské poradenstvo“. " an.

- vo farnosti spolupracujú sestry pri pastorácii chorých, pri katechéze rodín a pri pastorácii povolaní.

- Ciudad de Nieva: sestry spolupracujú vo farnosti.

Metan (provincia Salta):
- v „Comedor“ (v preklade „jedáleň“) dostáva od pondelka do soboty obed a olovrant 200 detí a personál, ktorý v jedálni pracuje.

Pre deti s ťažkosťami pri učení existuje doučovanie. Kvôli darom, ktoré sestry dostávajú a kvôli chudobným, ktorí k nim prichádzajú, plní dom funkciu „charitatívneho centra“. ",. Vo farnosti majú sestry službu pri bohoslužbách a v kostole.

Córdoba:
sestry vypomáhajú v sakristii a v kostole, pri rozdávaní svätého prijímania, pri príprave na sviatosť zmierenia, na sviatosť pomazania chorých a pod.

Spolu so sestrami sa do činnosti v zmienených pôsobiskách - v duchu našej zakladateľky a v službe ľuďom - zapájajú angažovaní spolupracovníci.