A- A A+

Aktuality

V deň 205. výročia narodenia matky Alfonzy Márie si v Bratislave pripomenuli prvé výročie od jej blahorečenia.

V pondelok 9. septembra 2019 sme slávili v krajinách, v ktorých naša kongregácia pôsobí, prvýkrát sviatok našej zakladateľky.

ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy (Izaiáš)