A- A A+

Aktuality

Generálna kapitula 2018

BLAHOREČENIE

Ďalší krok na ceste k blahorečeniu

2018 – rok kapitúl

Novicka, sestra Nicole Maria, prijala v piatok 16.2.2018 vo svojej formačnej komunite sestier v Mníchove rehoľný odev.  Pri tejto príležitosti jej...