A- A A+

O nás

chceme žiť spojené s Bohom v sesterskom spoločenstve a podľa príkladu Ježiša Krista slúžiť ľuďom. Silu na to čerpáme denne nanovo „z prameňov Spasiteľa“. Podľa želania našej zakladateľky matky Alfonzy Márie majú iní cez náš život a našu službu vytušiť a zakúsiť, že:

Boh ma miluje, stará sa o mňa a chce, aby som bol šťastný, a aby sa môj život vydaril.